Zapewniamy techniczne i logistyczne wsparcie klientów

W firmie Azelis spotkacie się Państwo z pracownikami zorientowanymi na obsługę klienta i sukces komercyjny, gotowych do wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w celu wprowadzenia u klientów innowacji, rozwoju i zwiększenia ilości produkowanych towarów i przeprowadzanych procesów. Kompletna usługa polegająca na dostarczaniu próbek, przeprowadzaniu badań rynkowych i efektywnej logistyce może stanowić niepowtarzalną przewagę nad konkurencją.

Na nasze wyjątkowe usługi dodatkowe składają się:


Europejski System Zaopatrzenia

Posiadamy centra magazynowe w całej Europie, które są obsługiwane przez w pełni zintegrowane systemy zarządzania biznesowego, pozwalające nam zapewnić szybką, profesjonalną obsługę i dostawę naszych produktów do Państwa firmy, w wymaganym czasie i określonym sposobem.

Firma Azelis ma wieloletnie relacje biznesowe z doświadczonymi i certyfikowanymi (ISO, HACCP, GMP, REACH) ma wieloletnie relacje biznesowe z doświadczonymi i certyfikowanymi (ISO, HACCP, GMP, REACH) partnerami zajmującymi się obsługą logistyczną. Jesteśmy w pełni zgodni i posiadamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą kontrolnych regulacji prawnych i biznesowych standardów magazynowania, obsługi, transportu i handlu chemikaliami. Po określeniu ogólnoeuropejskiego projektu, uruchamiamy system centralnego interfejsu zarządzania w celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi, poczynając od pojedynczego punktu kontaktowego, dostosowanego do lokalnych potrzeb klienta.

Na nasze możliwości dystrybucyjne składają się:

 • Produkty masowe – magazynowanie i transport proszków i cieczy
 • Przechowywanie i transport z kontrolą temperatury
 • Przechowywania pasz i żywności zgodnie z ogólnoprzyjętymi normami
 • Przewożenie towarów statkami – proszki i ciecze masowe
 • Dowolne wielkości dostaw od tysięcy ton produktów do najmniejszych paczek towarów, a nawet próbek.
 • Elastyczne dostawy, inteligentne rozwiązania
 • Podział materiałów dla odpowiednich działów oraz ze względu na klasyfikację ryzyka
 • Efektywna kontrola kosztów
 • Określanie najważniejszych parametrów dostaw (KPI) dla klienta
 • Przepakowywanie

Doradztwo branżowe

Nasz, wyspecjalizowany w branży chemicznej, zespół posiada rozległą wiedzę dotyczącą zastosowań chemikaliów w poszczególnych branżach i jest zawsze gotowy do pomocy zespołom wdrożeniowym, w innowacji produktów, poprawianiu procesów i obniżaniu kosztów. Pracując w lokalnych przedstawicielstwach, używając języka ojczystego klienta, zapewniamy wywiad rynkowy, informacje o trendach i doradztwo dotyczące poszczególnych rynków branżowych użytkowników końcowych w całej Europie,

w tym:

 • Branża rolnicza & ogrodnicza
 • Agrochemikalia
 • Synteza chemiczna
 • Detergenty
 • Szkło & ceramika
 • Środki czystości przeznaczone dla przemysłu i instytucji (I&I)
 • Smary & płyny chłodząco-smarujące do obróbki metali
 • Olejarnie & producenci biodiesla
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Producenci żywic
 • Utrzymanie infrastruktury drogowej
 • Przemysł tekstylny, skórzany i papierniczy
 • Uzdatnianie wody
 • Konserwacja drewna

Centra obsługi próbkowania

Oferujemy obsługę usługi związanej z próbkami w każdym z naszych europejskich przedstawicielstw, pomagając Państwu w doborze odpowiedniej ilości dostarczanych produktów.

Usługi związane z próbkowaniem polegają na:

 • Dopasowanej, jakościowej obsłudze związków bazowych, gotowych substancji chemicznych i związków chemicznych wspomagających.
 • Dostarczeniu obszernej dokumentacji wspomagająca
 • Krótkim czasie realizacji
 • Zapewnieniu zgodności z przepisami bezpieczeństwa i prawnymi
 • Ogólnoeuropejskiej obsłudze dostarczania próbek od dostawców

Zaopatrzenie

Nasz zespół specjalizujący się w danych produktach pomoże Państwu w zapewnieniu zaopatrzenia w chemikalia i ich składniki pochodzące z dowolnego miejsca na świecie.

Nasze usługi obejmują:

 • Outsourcing
  wyszukiwanie chemikaliów spełniających określone wymagania / kryteria parametryczne lub odpowiadający technologii produktu finalnego.
 • Zaopatrzenie dwuźródłowe
  wyszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia dla krytycznych związków chemicznych lub dla lokalnego zapotrzebowania przy projektach ogólnoeuropejskich.

Syntezy chemiczne

Nasza wykwalifikowana kadra sprzedażowa znajdzie partnerów dostosowanych do Państwa potrzeb. Projekty mogą być realizowane z użyciem lub bez niejawnych lub tajnych umów, w zależności od przepływu praw do własności intelektualnej oraz określonych wymagań klienta.

Do możliwych opcji należą:

 • Przerabianie surowców
  zapewniamy dostęp do zakładów naszych partnerów, znajdujących się w Europie i Azji, oferujących przetwarzanie substancji chemicznych i dysponujacych odpowiednimi mocami przetwórczymi i technologicznymi, zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.
 • Synteza na zlecenie
  zapewniamy doradztwo w zakresie powiększania i uruchomienia produkcji substancji chemicznych pochodzących z laboratorium, w celu wykonania oceny klienta, testów lub prób.

Systemy jakości

Nasze regularnie kontrolowane przedstawicielstwa działają w zgodzie z najlepszymi, lokalnymi standardami jakości dla każdego kraju, w którym jesteśmy obecni. Jesteśmy bardzo aktywni w stosowaniu się do rozporządzenia REACH pracując we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, nad rozszerzeniem stosowania opracowanych standardów. Jako uczestnik programu "Odpowiedzialność i Troska®" , pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem naszych standardów działania w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wszystkie produkty są dostarczane z ważnymi danymi dotyczącymi skuteczności oraz oryginalną dokumentacją, zawierającą certyfikaty analiz, potwierdzenie zgodności z przepisami prawnymi i bezpieczeństwa, całkowitą możliwością śledzenia partii produktów i specyfikacjami technicznymi.