Poprawa zdrowia i wydajności Państwa zwierząt

Dział żywienia zwierząt firmy Azelis oferuje wyjątkową mieszankę produktów, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i znajomości rynku mającą na celu pomoc klientom w stworzeniu bezpiecznej paszy i zapewnienie przyjaznych warunków umożliwiających poprawę zdrowia zwierząt, zwiększenie ich wydajności i wzrost osiąganych plonów.

Do naszych znanych usług dodatkowych należą:


Standardy jakości

Nasze regularnie kontrolowane przedstawicielstwa działają w zgodzie z najlepszymi, lokalnymi standardami jakości dla każdego kraju, w którym jesteśmy obecni. Jako uczestnik programu "Odpowiedzialność i Troska®", pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem naszych standardów działania w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Oddział naszej firmy w Wielkiej Brytanii otrzymały certyfikaty GMP (Dobra praktyka wytwarzania) oraz FEMAS (Feed Materials Assurance Scheme) odpowiednio za pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję naszego asortymentu dostawców składników paszowych dla zwierząt.

Wszystkie produkty są dostarczane z ważnymi danymi dotyczącymi skuteczności oraz oryginalną dokumentacją zawierającą certyfikaty analiz, potwierdzenie zgodności z przepisami prawnymi i bezpieczeństwa, możliwością śledzenia całej drogi pochodzenia partii produktów i ze specyfikacjami technicznymi.


Fachowe porady branżowe

Inżynierowie obsługujący klienta, posiadający doświadczenie w branży żywienia zwierząt, będą z Państwem pracować w celu przygotowania i dostarczenia odpowiednich rozwiązań ekonomicznych. Doświadczeni doradcy obsługi klienta zapewniają pomoc w nadzorze oraz koordynację potrzeb rozwojowych i zaopatrzenia.

Naszymi klientami są producenci produktów żywieniowych zarówno dla zwierząt hodowlanych jak i domowych - przede wszystkim zajmujący się dodatkami i mieszankami paszowymi. Nasi eksperci specjalizują się w następujących sektorach rynku:

  • mieszanek paszowych
  • składników paszowych
  • karm dla zwierząt domowych
  • opracowywania kwasów
  • hurtowym
  • użytkowników końcowych (rolników)

Instrukcje użytkowania i wyniki badań

Dla wielu z naszych produktów paszowych zostały przeprowadzone badania, których wyniki mogą być udostępnione na życzenie. Posiadamy również wyliczenia dotyczące kosztów i korzyści dla wybranych składników pasz. Większość naszych produktów jest dostarczanych ze wskazówkami dotyczącymi ich użycia, a zespół naszych ekspertów zawsze z chęcią omawia poszczególne zastosowania produktów, pomagając w poprawie wyników żywieniowych i zdrowotnych w danych warunkach.


Magazynowanie i dostawa

Jesteśmy przygotowani do zarządzania przechowywaniem pasz zgodnie z obowiązującymi normami, co pozwala nam zapewnić szybką, profesjonalną obsługę i dostawę składników, w ilościach masowych lub detalicznych, w postaci płynów lub substancji stałych, w sposób i w czasie wybranym przez klienta.

Kontakt z działem Żywienie zwierząt

Alan Reeve

work Alexander House
Crown Gate
Runcorn
WA7 2UP
UK

work +44 (0) 1928 793000
work fax +44 (0) 1928 714351

Download vCard

Żywienie zwierząt - dział obsługi klienta

Prosimy o kontakt ze specjalistami z działu obsługi klienta, w celu uzyskania porady.

Dowiedz się więcej