Usługi specjalistów stanowiące wartość dodaną

Zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne i logistyczne

Nasz zaangażowany zespół specjalizujący się w powłokach, może pomóc w praktycznie każdym aspekcie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w produkty, od optymalizacji materiałów bazowych klienta po zapewnianie nowych, innowacyjnych surowców, a tym samym ulepszenia produktów lub procesów. Nasza wspólna wiedza i doświadczenie, strategiczna synergia, rozszerzony dostęp do rynku i zaopatrzenia z całego świata, daje nam niepowtarzalny punkt widzenia na przemysł powłokowy i, tym samym, umożliwia na przekazanie wartości dodanej naszym klientom.

Nasze wyjątkowe usługi dodatkowe obejmują:


Doradztwo branżowe

Sukces działu powłok firmy Azelis leży w naszej wiedzy. Używamy ją do kreatywnego myślenia i współpracy z klientami mającej na celu zaspokojenie ich bieżących potrzeb, jednocześnie przewidując trendy w rozwoju produktów i technologii.

Możemy również doradzić w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska i przepisów prawnych, obejmujących odpowiednie regulacje obowiązujące w różnych krajach, a mające związek z lotnymi związkami organicznymi (LZO).

Pracując w lokalnych przedstawicielstwach, używając języka ojczystego klienta, zapewniamy wywiad rynkowy, informacje o trendach i doradztwo dotyczące poszczególnych rynków branżowych użytkowników końcowych w całej Europie, wliczając w to branże:

 • Kleje & uszczelniacze
 • Farby & lakiery
 • Budownictwo, włączając w to posadzkarstwo, inżynierie lądową i drogownictwo
 • Tusze

Łańcuch dostaw

Posiadamy centra magazynowe obsługiwane przez w pełni zintegrowane systemy zarządzania biznesowego, pozwalające nam zapewnić szybką, profesjonalną obsługę i dostawę naszych produktów do Państwa firmy, w terminie i w sposób określony przez klienta.

Na nasze możliwości dystrybucyjne składają się:

 • Elastyczne dostawy, inteligentne rozwiązania
 • Dowolne wielkości dostaw od tysięcy ton produktów do najmniejszych paczek towarów, a nawet próbek.
 • Podział materiałów dla odpowiednich działów oraz ze względu na klasyfikację ryzyka
 • Efektywna kontrola kosztów
 • Określanie najważniejszych parametrów dostaw (KPI) dla klienta

Centra obsługi próbkowania

Oferujemy obsługę usługi związanej z próbkami w każdym z naszych europejskich przedstawicielstw, pomagając Państwu w doborze odpowiedniej ilości dostarczanych produktów.

Usługi związane z próbkowaniem polegają na:

 • Dopasowanej, jakościowej obsłudze związków bazowych, gotowych substancji chemicznych i związków chemicznych wspomagających.
 • Dostarczeniu obszernej dokumentacji wspomagająca
 • Krótkim czasie realizacji
 • Zapewnieniu zgodności z przepisami bezpieczeństwa i prawnymi
 • Ogólnoeuropejskiej obsłudze dostarczania próbek od dostawców

Systemy kontroli jakości

Nasze regularnie kontrolowane przedstawicielstwa działają w zgodzie z najlepszymi, lokalnymi standardami jakości dla każdego kraju, w którym jesteśmy obecni. Jesteśmy bardzo aktywni w stosowaniu się do rozporządzenia REACH , pracując we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, nad rozszerzeniem stosowania opracowanych standardów. Jako uczestnik programu "Odpowiedzialność i Troska®", pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem naszych standardów działania w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wszystkie produkty są dostarczane z ważnymi danymi dotyczącymi skuteczności oraz oryginalną dokumentacją, zawierającą certyfikaty analiz, potwierdzenie zgodności z przepisami prawnymi i bezpieczeństwa, całkowitą możliwością śledzenia partii produktów i specyfikacjami technicznymi.


Ekspertyzy techniczne

Posiadamy doświadczonych, w branży powłok, ekspertów, którzy pomogą w znalezieniu nowych zastosowań, zrozumieniu znaczenia nowych produktów i technologii oraz wyszukaniu odpowiednich produktów i materiałów dopasowanych do potrzeb naszych klientów związanych z powlekaniem.


Obsługa klienta działu CASE

Prosimy o kontakt ze specjalistami z działu obsługi klienta, w celu uzyskania porady.

Dowiedz się więcej