Dodatki

Odpowiednio do ostatecznego zastosowania, firma Azelis może dostarczyć dodatków w formie opakowania lub w formie oddzielnych komponentów dla osoby zajmującej się sporządzaniem receptur. Mamy również dostęp do różnych, unikatowych komponentów zazwyczaj dostępnych wyłącznie w formie opakowania.

Firma Azelis skupia się na tworzeniu wartości dla klienta, rozpoznając nowe dodatki, dostarczając dostępu do nowych technologii i współpracując z dostawcami, aby dostosować produkty do indywidualnych potrzeb.

Asortyment naszych produktów obejmuje:

Przeciwutleniacze
Fenole
Aminy
Fosforyny
Ditiofosforany cynku
Dodatki przeciwzużyciowe
Ester fosforanowy
Fosfoniany i fosforyny
Kwaśne fosforany
Ditiofosforany cynku
Modyfikatory tarcia
Fosforyny alkilowe
Fosfoniany alkilowe
Smary stałe
Disiarczki molibdenu
Inhibitory korozji
Aminy
Ester fosforanowy
Kwaśne fosforany
Fenolany alkilowe
Kwas bursztynowy
Sulfoniany wapnia
Dialkiloditiofosforan cynku
Środki ochronne przed bardzo wysokim ciśnieniem
Ester fosforanowy
Kwaśne fosforany
Fosfoniany i fosforyny
Chlorowana parafina
Modyfikator lepkości
Kopolimer olefinowy
Środki przeciwpienne
Niesilikonowe (poliakrylanowe) i silikonowe środki przeciwpienne
Surfaktanty niskopienne
Etoksylowane estry fosforanowe
Fosfoniany i terpen alkoksylowany
Detergenty, środki dyspergujące i emulgatory
Kwaśny fenolan
Sulfonian wapnia
Boran potasu
Bezpopiołowy sukcynimid
Fosforany alkilowe i kwaśne
Karboksylan eteru
Sulfonian dodecylobenzenu wapnia
Etoksylowane estry fosforanowe
Etoksylowane alkohole tłuszczowe
Etoksylowane (alkoksylowane) alkanolaminy
Etoksylowane kwasy tłuszczowe
Demulgatory
Polimery kationowe
Rozpuszczalniki
Fenoksyetanol i fenoksypropanol
Opakowania
Opakowania do samochodowych olejów silnikowych i płynów przemysłowych
Przeciwzużyciowe oleje hydrauliczne
Samochodowe oleje silnikowe
Samochodowe oleje przekładniowe
Morskie oleje silnikowe
Oleje do silników zasilanych gazem ziemnym
Płyny do przekładni
Oleje do silników kolejowych, stacjonarnych i śródlądowego transportu wodnego
Oleje do małych silników

Lubricants & Metal Working Fluids Brochure

Kontakt z działem Lubricants & Metal Working Fluids

Javier Miranda

work International Market Manager
World Trade Center Almeda Park
Plaça de la Pau, s/n. Edificio 8, 1ª planta
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
8940
Spain

work +34 93 409 90 70
work fax +34 93 339 21 62

Download vCard

Osoby kontaktowe w regionie

Australia

Camiel Huisman

+61 2 9939 2188


Belgium

Jurgen Turpyn

Sales Manager

+3292925034


Bulgaria

Georgi Kashkavaldzhiev

Country Manager

+359 887 997 331


Canada

Normand Brisson

Business Manager

+1 450-449-2180


Croatia

Cedomir Cokor

Sales Manager

+385 1 48 29 330


Czech Republic

Josef Martinek

Business Manager

+420 224 313 303


Denmark

Hans Christian Mengel

Regional Business Manager

+45 45 26 33 38


Finland

Hans Christian Mengel

Regional Business Manager

+45 45 26 33 38


France

Aziza Meghetti

Commercial Assistant

+33144731082


Germany

David Lupp

Sales Manager

+49 2841 885 430


Greece

Apostolos Moustos

Regional Managing Director - Balkans

+30 210 683 91 00


Hungary

József Fehér

Sales Manager

+36 1 203 1521


Ireland

Elaine Robinson

Sales Manager

+44 1928 793000


Sarah Field

Regional Market Manager (Performance Chemicals)

+44 1928 793000


Italy

Maurizio Rizzo

Product Manager

+39 02 484791


Malaysia

Sean Lai

Senior Sales Manager

+6019-3539042


Netherlands

Jurgen Turpyn

Sales Manager

+3292925034


Norway

Hans Christian Mengel

Regional Business Manager

+45 45 26 33 38


Poland

Jacek Ceglarski

+48 22 860 73 17


Łukasz Kordon

Sales Manager

+48 60 85 33 729


Portugal

Javier Miranda

Regional Business Manager

+34 93 409 90 70


Russia

Dmitriy Tarasov

Sales Manager

+7(495) 228 1779


Serbia

Mirko Levi

Business Development Manager

+381 11 3283 390


Singapore

Sean Lai

Senior Sales Manager

+6019-3539042


Slovak Republic

Josef Martinek

Business Manager

+420 224 313 303


Ondrej Baránek

Sales Manager

+420 224 313 303


Spain

Javier Miranda

Regional Business Manager

+34 93 409 90 70


Sweden

Hans Christian Mengel

Regional Business Manager

+45 45 26 33 38


Switzerland

Urs Haller

Regional Market Manager

+41 (0) 61 855 98 98


Turkey

Burcu Gezegen

Business Manager

+90 212 290 66 80


United Kingdom

Elaine Robinson

Sales Manager

+44 1928 793000


Sarah Field

Regional Market Manager (Performance Chemicals)

+44 1928 793000


United States

Craig Mott

VP Sales - Monson

+1 609-870-7597


Zasubskrybuj nasz newsletter:

Formularz subskrypcji newslettera