Firma Azelis – dekada rozwoju i sukcesów

Grupa Azelis powstała w roku 2001 z połączenia firmy Novorchem z Włoch i Arnaud z Francji i od tego czasu podążała ścieżką pozytywnych przejęć aż do stworzenia wiodącej, europejskiej sieci dystrybucyjnej chemikaliów.

2001 - Firma Azelis zostaje stworzona z połączenia włoskiego przedsiębiorstwa Novorchem i francuskiego Arnaud.

Novorchem: Firma została założona w roku 1998 przez obecnego Wiceprezesa Azelis, Dr. Hansa Udo Wenzela z połączenia firmy Organa z Chem-Plast Specialities, dystrybutora należącego do marki Henkel. Rozpoczął tym samym realizację swojej wizji, zbudowania ogólnoeuropejskiej dystrybucji chemikaliów i szybko przystąpił do kolejnych przejęć, wliczając w to Novaria Chemicals, Magazzini Cusago i Giulio Gross. Novorchem przekszatałcił się następnie w firmę Azelis, po połączeniu z Arnaud w roku 2001.

Arnaud: Założona w roku 1908 we Francji, przez Augustin Arnaud miała zaopatrywać francuskich przemysłowców w surowce. Syn Augustin’a, Pierre, jako pierwszy w roku 1951, stworzył wyspecjalizowaną firmę dystrybucyjną, kładącą nacisk na aspekt techniczny. Dzięki jego wizji, firma wkroczyła w możliwie najkrótszym czasie po upadku muru berlińskiego, w roku 1990, na rynki w Europie Centralnej i Wschodniej, łącząc w grupie firmy Arnaud, Comaip i Promecome. Po śmierci Pierre'a, firmy te połączyły się i następnie stały częścią Azelis Group w roku 2001.

2002 - Chance & Hunt, brytyjska korporacja, nosząca dawniej nazwę ICI, zostaje przejęta przez firmę Azelis.

Chance & Hunt: Mający swoją bazę w Runcorn, dystrybutor chemiczny, dołącza do grupy Azelis w roku 2002, zaledwie trzy lata po jego sukcesie w wydzieleniu z ICI. Firma ta wnosi fachową wiedzę dotyczącą powłok, polimerów i dodatków, składników żywności, przemysłu chemicznego i paszowego, obsługując klientów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

2003 - Azelis przejmuje Kraemer & Martin Group, wprowadzając do swojej Grupy przedsiębiorstwo o ustalonej obecności na rynku dystrybucji w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

Kraemer & Martin Group: Założona przez Juliusa Kraemera i Gerharda Martina w Niemczech w roku 1936, firma Kraemer & Martin była firmą zajmującą się handlem chemikaliami. Przedsiębiorstwo urosło w kolejnych latach poprzez przejęcia i rozwój organiczny, przejmując dystrybutora chemikaliów mającego siedzibę w Bonn, L. Hasenmüller w roku 1974, hurtownie chemiczne Chemikaliengroßhandlung Eva Dilg w Krefeld i Vilsmeier w 1979 roku. W roku 1993, Kraemer & Martin była jedną z pierwszych firm z branży chemicznej, która przyjęła ISO9002, co było częścią strategii dokładania wartości dodanej do usług i poziomu technicznego. Została również pierwszym dystrybutorem aktywnych składników farmaceutycznych w Niemczech w 1999 roku. Kraemer & Martin dołączyła do firmy Azelis w roku 2003.

2004 - Azelis przejmuje Impex Química, znanego iberyjskiego dystrybutora zajmującego się przemysłem farmeceutycznym i weterynaryjnym. Azelis zyskuje obecność na ważnych rynkach Beneluksu na skutek przejęcia, w 2004 roku, dwóch osobnych firm: dawnego Sibeco Group i Sepulchre.

Impex Química : Założona w roku 1963, firma Impex Química jest firmą dystrybucyjną posiadającą szeroki asortyment produktów chemicznych, przeznaczonych na rynek hiszpański i portugalski. Firma ta rozszerzyła obszar działalności związanych z dystrybucją materiałów surowcowych przeznaczonych dla branży farmaceutycznej i weterynaryjnej o kraje Ameryki Łacińskiej oraz Bliski Wschód. Azelis przejął Impex Química w 2004 roku, wzmacniając tym samym ofertę grupy o fachowe usługi oraz możliwości sprzedażowe i logistyczne na obszarze Półwyspu Iberysjkiego.

Sibeco Group: Posiadająca siedzibę w Oevel, w Belgii, firma została założona w roku 1994 dla zaopatrywania specjalistycznych mieszanek i składników paszowy przeznaczonych do żywienia zwierząt oraz szeroki wybór chemikaliów ogólnego zastosowania. Sibeco dołączono do Azelis w roku 2004.

Sepulchre: Zajmująca się handlem od roku 1932, firma Sepulchre z siedzibą w Brukseli, w Belgii rozrosła się do poziomu wiodącego dystrybutora oferującego ponad 2.500 surowców i produktów specjalistycznych, zaopatrując duże spółki giełdowe produkujące wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych, substancje powłokowe, kleje i uszczelniacze oraz produkty specjalistyczne. Sepulchre stała się częścią firmy Azelis w roku 2004, otwierając tej ostatniej rynki krajów Beneluksu.

2005 - Azelis przejmuje skandynawskiego dystrybutora Broste. Azelis otwiera strategicznie ważne biuro w Szanghaju.

Broste: Firma założona przez Petera Broste w Kopenhadze w roku 1915, pozostawała w rękach rodzinnych przez cztery pokolenia, do momentu sprzedaży grupie Azelis w 2005 roku. Przez te dziesięciolecia Broste rozszerzyła obszar swojej działalności z samej Danii również na Norwegię, Islandię, Wielką Brytanię, Szwecję, Polskę, Finlandię, Łotwę i Chiny, przynosząc Grupie pełne pokrycie regionu Skandynawii we wszystkich głównych branżach obsługiwanych przez Azelis.

2006 - W grudniu roku 2006, firma Azelis uzgadnia wymianę udziałów własnościowych ze światowym domem finansowym 3i.

3i : Wiodące światowe centrum finansowe 3i wykupuje udział własnościowy w firmie Azelis w grudniu 2006 roku, zapewniając kontynuację finansowania i wsparcia strategicznego rozwoju grupy. 3i jest obecna na rynkach międzynarodowych, posiada doświadczenie i wiedzę dotyczącą dystrybucji w sektorze chemikaliów, a także pragmatyczne i praktyczne podejście do współpracy ze swoimi wspólnikami zarządzającymi. Firma 3i daje pełne wsparcie dla obecnych planów rozwoju Azelisa mających za podstawę kontynuację wzrostu firmy poprzez ukierunkowane przejęcia wespół z rozwojem organicznym.

2007 - S Black zostaje przejęty przez Azelis, wzmacniając działalność w zakresie produktów przeznaczonych do higieny osobistej, żywności i preparatów zdrowotnych, farmaceutyków i chemii gospodarczej. Firma Azelis ustanawia swoją obecność na rynku lokalnym w Indiach, w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji. Zostaje przejęta niezależny, holenderski dystrybutor chemikaliów Interland Chemie bv.

SBlack: Stanley Black rozpoczyna prowadzenie swojego biznesu w Essex w Wielkiej Brytanii w roku 1968, oferując wybór barwników i osłon przeciwsłonecznych. Zawsze przywiązuje wagę do wartości dodanej, w celu rozwoju oferty dla klientów, co odnosi skutek w postaci rozszerzenia działalności na branżę higieny osobistej, składników żywności i diety oraz otwarcie przedstawicielstwa w Niemczech w roku 1995. Wartościami dodanymi do fachowej wiedzy na temat swojej oferty firmowej, są laboratoria zajmujące się dostarczaniem preparatów do nowych zastosowań, przejęcie firmy Universe Ingredients oraz stworzenie programu rozwoju kulinariów. Azelis przejął S Black w roku 2007.

2008 - Azelis przejmuje Tara Kimya A.S. z Istambułu, otwierając nowe rynki zbyt w Turcji. Azelis startuje z trzyletnim planem biznesowym na lata 2009-2011, który opiera się na dwóch zasadach: rozwoju organicznego przez wewnętrzne synergie oraz dalszych przejęciach.

Tara Kimya A.S.: Azelis przejął firmę Tara Kimya A.S. na początku roku 2008. Została ona założona w roku 1986, pracując z ważnymi, międzynarodowymi kontrahentami na rynku farb, lakierów, barwników, klejów i materiałów budowlanych. Firma ta działała w dwóch składach znajdujących się w Istambule i zaopatrujących zarówno część europejską, jak i azjatycką kraju, zapewniła grupie Azelis zaplecze wyszkolonych ludzi i ustalony łańcuch zaopatrzenia, które pozwoliły rozszerzyć obecność o tą ważną, rosnącą branżę.

2009 - Joris Coppye, były dyrektor operacyjny w firmie Azelis, zostaje wyznaczony Prezesem Zarządu w lipcu 2009 roku. Ustanowienie silnie zcentralizowanego zespołu zarządzającego z siedzibą w Antwerpii rozpoczyna się we wrześniu 2009 roku, jako mieszanka powołań wewnętrznych i zewnętrznych. Wiele kluczowych funkcji, takich jak uniwersalny system zarządzania zasobami ludzkimi, zostaje wdrożonych.

2010 - Azelis przejmuje belgijską firmę YDS Chemical NV, dystrybutora chemii specjalistycznej w regionie Beneluksu.

Obecnie, firma Azelis jest w trakcie konsultacji między swoimi Dyrektorami przedstawicielstw międzynarodowych, głównymi dostawcami, klientami i doradcami zewnętrznymi, mających na celu analizę i dalsze doskonalenie jej podejścia do interesów i marketingu, które będą napędzać dalszy rozwój biznesu.

YDS Chemicals: Założone w Belgi w roku 1992 przez pana Yves De Somere jako dystrybutor chemikaliów specjalistycznych produkowanych przez firmę Safino, przeznaczonych dla różnych rynków branżowych. Firma ta staje się niezależna w 1999 roku, rozszerza działalność o nowe produkty w całym regionie Beneluxu i wyspecjalizowuje się w dystrybucji środków higieny osobistej i przeznaczonych dla gospodarstw domowych, żywności specjalistycznej i chemikaliów. YDS Chemicals została przejęta przez Azelis w roku 2010.

2011 - Wszystkie niegdysiejsze firmy i marki zastały w pełni wtopione w jedno przedsiębiorstwo – Azelis – obsługujące specjalistyczne sektory przemysłu w całej Europie.

Finkochem d.o.o z siedzibą w Serbii został przejęty przez firmę Azelis, w celu rozszerzenia obszaru działania nie tylko o Serbię, ale również kraje sąsiednie. Finkochem został założony w roku 1991 przez Al Metalchem Ltd Cyprus, zatrudnia 20 osób, głównie w dziale sprzedaży & marketingu, a jego siedziba znajduje się w centrum Belgradu. Ta dobrze znana, na rynku serbskim, firma obsługuje ponad 300 klientów, ze swojego składu znajdującego się w pobliżu Belgradu. Finkochem d.o.o. zmienił nazwę na Azelis Serbia w 2011 roku.

Azelis przejął S&D Group Limited, wiodącego, wyspecjalizowanego dostawcę materiałów surowcowych i składników dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego i chemicznego. Jest to strategicznie istotne przejęcie, gdyż znacząco wzmacnia ono obszar działalności firmy Azelis związany z życiem (farmacja, żywność & zdrowie oraz higiena osobista), zarówno w zakresie asortymentu, jak również terytorium geograficznego.

Azelis rozpoczyna działania mające na celu rozwój firmy na rynkach Azji i Pacyfiku.

2012 - Zmiany w kierownictwie firmy.  Hans-Joachim Müller zostaje powołany na Prezesa Grupy Azelis; Martin Hollenhorst obejmuje stanowisko Dyrektora Finansowego, a Laurent Nataf Dyrektora Operacyjnego.

 

2013 - Azelis otwiera biura w rejonie Azji i Pacyfiku, m.in. w Szanghaju, Pekinie, Guangzhou, Hong Kongu i  Tokio.

2014 - Firma Azelis otwiera laboratorium aplikacji dla działów Personal Care oraz Food.

 

2015 - 3i sells Azelis to funds advised by Apax Partners, global private equity and firm Azelis acquires Koda Distribution Group to form Azelis Americas. Azelis also opens offices in Malaysia (also to serve Singapore), Thailand and Vietnam.

Azelis Americas, formerly Koda Distribution Group, operates in the speciality chemicals distribution market across the USA and Canada. This is a very significant acquisition for Azelis, expanding the footprint across North America and at the same time opening up more opportunities across for customers and principals worldwide.
Azelis Americas will continue to operate its market and regional brands of ADAPCO, DeWolf Chemical, E.W. Kaufmann, Glenn Corporation, GMZ, Marcor Development Corporation, Monson, P.T Hutchins, Red River Specialties and Ribelin.
Frank Bergonzi, formerly CEO and President KDG, becomes CEO and President Azelis Americas.

2016 - Laurent Nataf is appointed CEO and President Azelis Asia Pacific to grow and further develop the Azelis business in the region.

Azelis acquires Milan-based Ametech, a leading speciality chemicals distributor for agrochemical and fertiliser formulations.

Lista oddziałów firmy Azelis na całym świecie znajduje się tutaj.