Praca dla Azelis

Nasze wartości leżą u podstaw naszego sposobu prowadzenia interesów i są wspólne dla całej firmy Azelis. Dla naszych pracowników oznacza to:

Posiadanie fachowej wiedzy

  • Nasi pracownicy są naszym najcenniejszą wartością i inwestujemy w nich, żeby utrzymać ich w awangardzie nowoczesnego myślenia, w trakcie trwania ich karier.
  • Dzielimy się naszą wielką wiedzą techniczną z naszymi klientami i kontrahentami i zapewniamy możliwie najlepszą jakość i usługi, zarówno wewnętrznie jak zewnętrznie.
  • Zachęcamy do otwartego, bezpośredniego i jasnego sposobu komunikowania się w firmie Azelis, traktowania każdego z szacunkiem i lojalnego dzielenia się posiadaną wiedzą.

Ukierunkowanie

  • Podzieliliśmy obszary naszej działalności na osobne działy, które są indywidualnie zarządzane, w celu skoncentrowania się na najważniejszych branżach.
  • Zatrudniamy osoby dynamiczne i umiejące działać w zespole ukierunkowane na odgrywanie aktywnej roli w kontynuacji wzrostu i rozwoju firmy, oraz posiadające wolę ciągłej nauki i rozwoju zawodowego.
  • Jesteśmy lojalni względem naszych pracowników i chcemy pomagać i wspierać tych, którzy tego potrzebują oraz zapewnić wszystkim równe warunki i uczciwe traktowanie.

Przedsiębiorczość

  • Zachęcamy naszych pracowników do brania odpowiedzialności już na początku pracy i do podejmowania uzasadnionych decyzji przy pełnym poparciu przełożonych i współpracowników.
  • Wspieramy umiejętności i chęć rozwoju naszych pracowników.
  • Wynagradzamy pracowników za ich wkład w firmę Azelis.

Staramy się, żeby firma Azelis stała się wspaniałym miejscem do pracy, jak również doskonałym miejscem do robienia interesów dla naszych klientów. Oznacza to, że oczekujemy od naszych pracowników, pracy na najwyższym poziomie, jednocześnie wspierając ich na każdym stopniu rozwoju ich kariery.