Matthew Dickman

Dyrektor międzynarodowy, farmacja

Matthew ukończył studia na kierunku zarządzanie biznesem i od 15 lat pracuje w branży dystrybucji środków farmaceutycznych. W 1998 r. dołączył do firmy S&D Chemicals i początkowo był odpowiedzialny za firmy na rynku farmaceutycznym w Indiach. Następnie zakres jego obowiązków obejmował rozwój firmy w Europie Zachodniej, regionie Azji i Pacyfiku oraz na rynkach rozwijających się. W 2006 r. został dyrektorem firmy i nadzorował jej działania w okresie znaczącego rozwoju w wymienionych powyżej regionach. Po przejęciu firmy S&D Chemicals przez firmę Azelis w 2011 r. Matthew został mianowany międzynarodowym kierownikiem biznesowym w firmie Azelis i zajmował się początkowo składnikami czynnymi. W 213 r. został dyrektorem międzynarodowym, odpowiedzialnym za sterowanie przyszłym wzrostem oraz za strategię rozwoju sektora farmaceutycznego firmy Azelis.