Andrew Johnson

Kraje nordyckie

Andrew rozpoczął karierę w przemysłach transportu i dystrybucji. Uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych (ang. Certificate of Professional Competence, w skrócie CPC) przewoźnika drogowego. Następnie pracował w firmie Broste Ltd, zajmując się sprzedażą produktów dla przemysłów żywnościowych, uzdatniania wody i chemicznego, i awansując na stanowisko dyrektora zarządzającego. Po przejęciu firmy przez Grupę Azelis Andrew zajął stanowisko regionalnego kierownika ds. sprzedaży materiałów kompozytowych, regionalnego kierownika ds. sprzedaży soli, a następnie regionalnego kierownika ds. sprzedaży powłok.

W 2012 r. Andrew został mianowany dyrektorem zarządzającym firmy Azelis w regionie nordyckim i jest odpowiedzialny za rozwój firmy w krajach nordyckich i nadbałtyckich.