Benoit Fritz

Benelux and France

Benoit Fritz uzyskał Diplome d'etudes approfondies (DEA) oraz License/Maîtrise z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej Uniwersytetu P&M CURIE, Paris VI. W czerwcu 1997 roku uzyskał również dyplom DEA Ecole Normale Superieure Paris. Swoją karierę rozpoczął w Safic-Alcan jako przedstawiciel handlowy, a następnie jako champion ds. elastomerów etylenowych odpowiadał za rynek francuski, hiszpański i portugalski. Pracował w firmie DuPont-Dow Elastomers, a później w Dow Wire & Cable jako Market Manager odpowiedzialny za Europę, Bliski Wschód i Afrykę, a później jako Commercial Director odpowiedzialny za organizację sprzedaży w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Indiach. Benoit dołączył do Azelis jako Principal Development Director w 2010 roku, a we kwiecień 2013 roku objął stanowisko Group Vice President Industrial, biorąc również odpowiedzialność za segment Chemical Industries.