Joan Traynor

UK, Ireland & Nordic

Joan rozpoczęła swoją karierę od różnych stanowisk sprzedażowych, marketingowych i operacyjnych w firmie ICI. Następnie, w roku 1997, przeszła do Chance & Hunt (część ICI), po uzyskaniu tytułu MBA, gdzie była Dyrektorem Marketingu w czasie gdy firma ta została wydzielona z ICI (w roku 1999) i stała się samodzielnym przedsiębiorstwem. Azelis przejął Chance & Hunt w roku 2002. Joan została wyznaczona Regionalnym Dyrektorem Zarządzającym na Wielką Brytanię & Irlandię w 2005 roku. Na tym stanowisku jest ona odpowiedzialna za osiągnięcia finansowe i zapewnienie organizacji pracy regionu zapewniającej dostarczanie kontrahentom i klientom doskonałej jakości usług. W 2011 roku Joan wzięła również odpowiedzialność za operacje firmy Azelis w krajach nordyckich.