Michel Vandermeiren

Germany, Austria and Switzerland

Michel Vandermeiren posiada tytuł doktora chemii Uniwersytetu Louvain-la-Neuve oraz stopień naukowy z zakresu marketing uczelni INSEAD. Rozpoczął swoją karierę dziale badawczo-rozwojowym w Wielkiej Brytanii, po czym ukierunkował się na pracę w sprzedaży i marketingu w różnych branżach. Przed dołączeniem do firmy Azelis w roku 2010, Michel był Dyrektorem w firmie Univar odpowiedzialnym za region skandynawski, Europę Środkową i Wschodnią oraz kraje Beneluksu.