Nadzór korporacyjny

Wielkie firmy są oceniane według tego co robią, nie tego co mówią. Jestem bardzo dumny z tego, że firma Azelis jest postrzegana nie tylko jako wypełniającą swoje zobowiązania względem kontrahentów, klientów i akcjonariuszy, ale również przestrzegająca najwyższych standardów etycznych dotyczących prowadzenia interesów.

Reputacja firmy Azelis oraz zaufanie naszych obecnych i przyszłych klientów, pracowników, kontrahentów i pozostałych zainteresowanych stron, ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu.

Niniejszy Kodeks Postępowania odzwierciedla, to kim jestesmy i jak pracujemy. Opiera się na przekonaniach i wartościach i obejmuje nasze zobowiązania do szczerości, uczciwości, wzajemnego szacunku w otwartej i zróżnicowanej kulturze korporacyjnej. Oprócz tego zapewnia wytyczne etyczne w głównych obszarach działalności firmy Azelis oraz wspiera nasze wysiłki w celu stworzenia konstruktywnego i efektywnego środowiska pracy, do którego ludzie czują zaufanie i gdzie szukają porady i pocieszenia.

Kodeks Postępowania odzwierciedla rzeczywisty “sposób w jaki Działamy w firmie Azelis”.

Z poważaniem,

Hans-Joachim Müller
Prezes Zarządu

Kodeks Postępowania firmy Azelis jest dostępny do pobrania z tej witryny, w języku angielskim. W celu zamówienia kopii w innym języku, prosimy o wiadomość na e-mail: legal-governance@azelis.com

Lub przesłanie listu na adres:

Departament Zarządzania & Prawny
Posthofbrug 12, Box 6,
B-2600 Antwerpia
Belgia