Program Odpowiedzialność i Troska®

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) stworzyła program Odpowiedzialność i Troska – dobrowolna, światowa inicjatywa przeznaczona dla firm z przemysłu chemicznego. Odpowiedzialność i Troska to unikalne zasady etyczne, stworzone z myślą o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska naturalnego zarządzaniu chemikaliami; firmy będące członkami programu są zobowiązane do wspierania nieustannych wysiłków na rzecz bardziej odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami.

Jako uczestnik programu, podpisaliśmy się pod Zasadami Przewodnimi Odpowiedzialności i Troski, co stanowi symbol naszego zaangażowania w ciągłe usprawnianie osiągów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Zasady Przewodnie Odpowiedzialności i Troski

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Chemicznych są zobowiązani do przestrzegania dziewięciu Zasad Przewodnich:

  1. Przyjęcia podstawowych, globalnych zasad programu Odpowiedzialność i Troska

  2. Wdrożenia podstawowych elementów narodowych programów Odpowiedzialność i Troska

  3. Zobowiązania się do dokonywania postępów w zrównoważonym rozwoju

  4. Ciągłej poprawy i raportowania osiągnięć

  5. Poprawy globalnego zarządzania produktami chemicznymi - zasada odpowiedzialności za produkt

  6. Propagowania i ułatwiania rozszerzania programu Odpowiedzialność i Troska wzdłuż łańcucha wartości przemysłu chemicznego

  7. Aktywnego wspierania procesów zarządzania związanych z programem Odpowiedzialność i Troska na poziomie krajowym i globalnym

  8. Ukierunkowywania oczekiwań stron zainteresowanych działalnością i produktami przemysłu chemicznego

  9. Zapewnienia odpowiednich zasobów do skutecznego wdrażania programu Odpowiedzialność i Troska

Globalny statut programu Odpowiedzialność i Troska

Pobieranie pełnej wersji najnowszego Globalnego statutu programu Odpowiedzialność i Troska