Azelis i ochrona środowiska naturalnego

Jako członek programu Odpowiedzialność i Troska®, firma Azelis stworzyła własną politykę dotyczącą ochrony środowiska naturalnego:


 • Chcemy być znaczącym i odpowiedzialnym partnerem dla międzynarodowych społeczności, w których pracujemy.
 • Rozwój naszej firmy jest prowadzony z wielkim szacunkiem dla problematyki wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Zachęcamy do konstruktywnego i otwartego dialogi z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, społecznościami i władzami, w zakresie rozważań dotyczących ochrony środowiska.
 • Wpajamy pracownikom na wszystkich szczeblach poczucie odpowiedzialności w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa.
 • Koncetrujemy się na dodatkach, półproduktach i produktach przyjaznych środowisku.
 • Pracujemy na rzecz minimalizacji zużycia zasobów naturalnych i ograniczenia naszego wpływu na środowisko, poprzez ciągłe ocenianie naszych dokonań i podejmowanie niezbędnych działań.
 • Jesteśmy w pełni zaangażowani w spełnienie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
 • Staramy się spełniać wszystkie wymogi określone przez program Odpowiedzialność i Troska.

Cele środowiskowe firmy Azelis

Nasze cele związane z ochroną środowiska są rozciągnięte na całą naszą działalność i pomyślane dla minimalizacji naszego wpływu na środowisko naturalne.

Naszymi celami są:

 • Zapewnienie zgodności z przepisami oraz prowadzenie naszej działalności zgodnie z właściwymi procedurami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Utrzymanie i przestrzeganie procedur dotyczących obchodzenia się, używania i przechowywania materiałów, które zapewniają skuteczne zapobieganie powstaniu katastrof ekologicznych.
 • Minimalizacja zużycia surowców naturalnych i energii oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów poprzez poprawę procedur operacyjnych i recykling materiałów.
 • Utylizacja wszystkich odpadów materiałowych i chemicznych wyłącznie przez firmy doświadczone w bezpiecznym dla środowiska ich unieszkodliwianiu.
 • Współpraca i utrzymanie dobrych relacji z władzami krajowymi i lokalnymi odpowiadającymi za ochronę środowiska naturalnego.
 • Bycie dobrym sąsiadem i poprawianie estetyki wyglądu terenów należących do naszej firmy.
 • Utrzymywanie i przestrzeganie procedur pozwalających na podjęcie szybkich działań, kontrolowanie sytuacji w razie oraz usunięcie ewentualnych wycieków, w razie ich powstania.
 • Badanie i raportowanie wszystkich incydentów i skarg związanych z zagrożeniem dla środowiska, w celu podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających ponownemu ich wystąpieniu.
 • Dostarczanie możliwie najpełniejszych informacji dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska, w odniesieniu do naszych produktów i działań.
 • Dokonywanie inspekcji spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska podczas regularnych spotkań kadry kierowniczej.