Logistyka - zintegrowany, ogólnoeuropejski łańcuch dostaw

W firmie Azelis, zapewniamy inteligentne rozwiązania logistyczne specjalnie dopasowane do potrzeb klienta, od terminowych dostaw międzynarodowych, po rozwiązania indywidualne. W pełni zintegrowane systemy zarządzania zapewniają szybką i profesjonalną obsługę oraz dostawę w terminie i do miejsca wyznaczonego przez klienta.

Firma Azelis posiada rozległą sieć dostawców, która pozwala nam na elastyczne podejście do zmiennych lokalnych wymagań, na całym świecie i pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu usług. Azelis ma wieloletnie relacje biznesowe z doświadczonymi i certyfikowanymi (ISO, HACCP, GMP, REACH) partnerami zajmującymi się obsługą logistyczną.

Nasz proces dystrybucji prowadzony jest w modelu hub and spoke. Oznacza to, że nasi zleceniodawcy mogą organizować dostawy do puntu centralnego (hub), a my zarządzamy dalszą dystrybucją do naszych ośrodków lokalnych (spokes) lub bezpośrednio do klientów.

Jesteśmy w pełni zgodni i posiadamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą kontrolnych regulacji prawnych i biznesowych standardów magazynowania, obsługi, transportu i handlu chemikaliami. Firma Azelis zawsze podąża za najbardziej rygorystycznymi wytycznymi, co gwarantuje ujednolicone podejście w całym cyklu dystrybucyjnym.

Dla kontrahentów, firma Azelis uprościła sposób zarządzania dystrybucją, zapewniając jeden punkt kontaktowy. Dla klientów, oferujemy skuteczne systemy zaopatrzenia, możliwość konsolidacji dostaw od jednego dystrybutora na terenie oraz dodania usługi polegającej na doradztwie obejmującym różne aspekty działań klienta świadczony przez jeden zespół pracowników.

Na nasze możliwości dystrybucyjne składają się:

  • Elastyczne dostawy, inteligentne rozwiązania
  • Dowolne wielkości dostaw od tysięcy ton produktów do najmniejszych paczek towarów, a nawet próbek.
  • Towar masowy – przechowywanie i transport proszków i cieczy – przewożenie towarów na statkach – proszki i ciecze w ilościach masowych
  • Przechowywanie farmaceutyków, pasz i żywności zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami
  • Podział materiałów dla odpowiednich działów oraz ze względu na klasyfikację ryzyka
  • Transport i magazynowanie w określonych temperaturach
  • Efektywna kontrola kosztów
  • Przepakowywanie, docinanie, zwałowanie i mieszanie
  • Określanie najważniejszych parametrów dostaw (KPI) dla klienta