Rozporządzenie UE REACH –
poważne podejście do naszych obowiązków

Rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH) jest jedną z najsilniejszych zmian przepisów w UE, jakie kiedykolwiek dotknęły branżę chemiczną. Rozporządzenie REACH weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku, poprzedzone przez progresywnie ustawiony program wdrożeniowy. Działania związane z wstępną rejestracją dotyczyły ponad 10.000 substancji będących w ofercie firmy Azelis. W chwili obecnej przechodzimy do następnej fazy, a firma Azelis nadal odgrywa wiodącą role we wprowadzaniu REACH.

Oprócz zarządzania certyfikacją własnych produktów w zakresie rozporządzenia REACH, firma Azelis oferuje szereg usług mających na celu pomoc naszym kontrahentom i klientom w spełnieniu wymagań rozporządzenia REACH, polegających na praktycznej pomocy i dostarczaniu informacji.


BZŚJ - Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko & Jakość

Wprowadzenie rozporządzenia REACH spowodowało podniesienie świadomości zapotrzebowania na wsparcie w zakresie osiągnięcia nadzwyczajnego poziomu w zakresie Bezpieczeństwa, Zdrowia, Środowiska & Jakości (BZŚJ).

Firma Azelis posiada wyznaczoną grupę ds. BZŚJ, której zadanie polega na zapewnianiu zgodności naszych działań z międzynarodowymi europejskimi i krajowymi przepisami. Korporacyjna grupa ds BZŚJ zapewnia ukierunkowanie, komunikację i przejrzystość we wszystkich obecnych i przyszłych sprawach dotyczących prawodawstwa, podczas gdy regionalni pracownicy ds BZŚJ zapewniają wsparcie w codziennej działalności.


Nasze zobowiązanie związane z rozporządzeniem REACH

Marsz 2017

Możecie Państwo pobrać najnowsze oświadczenie firmy Azelis w sprawie rozporządzenia REACH

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej?

Czy macie Państwo pytania dotyczące REACH?

Kontakt z działem Azelis odpowiedzialnym za rozporządzenie REACH